W razie wątpliwości służymy pomocą:
tel: 14 66 305 84
e-mail: dpsbrzesko@gmail.com
fb: dom pomocy społecznej w brzesku

dpsbrzesko.pl

Dołącz do nas

KTO

KROK PIERWSZY

KROK DRUGI

KROK TRZECI

Kto?

 

Do naszego Domu przyjmujemy Dzieci i Młodzież w wieku od urodzenia do 25 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Krok pierwszy

 

Najpierw trzeba zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie swojego miejsca zamieszkania.

Krok drugi

 

W przypadku osoby małoletniej bądź pełnoletniej ubezwłasnowolnionej konieczne będzie zezwolenie Sądu Opiekuńczego zgodnego z miejscem zamieszkania.

Krok trzeci

 

Po zebraniu całości dokumentacji oczekujemy na przyjęcie do naszego Domu.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

dpsbrzesko.pl